കാലടിയിൽ ഗതാഗതപരിഷ്കാരം: അശാസ്ത്രീയമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ, സ്വീകാര്യമെന്ന് ജനങ്ങൾ

കാലടി:കാലടിയിലെ ഗതാകത കുരുക്ക് കുറക്കുന്നതിന് ഡിവൈഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു.പരിക്ഷണാർത്ഥം റോഡിൽ ടാർ വീപ്പകൾ നിരത്തി റിബൺ കെട്ടി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.മറ്റൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുതൽ കാലടി പാലം വരെയാണ് റോഡിൽ

Read more

തരിശുഭൂമിയിൽ പഞ്ചായത്തിന് കൃഷിയിറക്കാം : മന്ത്രി സുനിൽ കുമാർ

  കാലടി: കേരളത്തിൽ 3 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽകൂടി നെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. കാലടി കൃഷിഭവൻ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തനോത്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു

Read more