ഹൃദയങ്ങൾ കൈകോർത്തു ഹൃദയത്തിനായ് : അങ്കമാലി എൽ എഫ് ആശുപത്രിയിൽ ഹിൽനയ്ക്ക് പുതുജീവൻ

  അങ്കമാലി : കാരുണ്യത്തോടെ ഹൃദയങ്ങൾ കൈകോർത്തപ്പോൾ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പണമില്ലാതെ മരണം മുന്നിൽകണ്ട നിരാലംബയായ ഒരു കൊച്ചുമകൾക്ക് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്‌ളവർ ആശുപത്രിയുടേയും കർദ്ദിനാൾ മാർ

Read more

ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ: സർക്കാർ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.എൽ.എ മാർ

  കാലടി:ബാംബു കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും, ഈറ്റ, പനമ്പ് നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, കുടിശ്ശികയും, ശമ്പളവും കൊടുത്തു തീർക്കുവാനും സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് എം.എൽ.എ മാരായ

Read more