അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ൽ വാ​ഷ് പി​ടി​കൂ​ടി

  അങ്കമാലി: മൂക്കന്നൂരിലെ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് 200 ലിറ്റർ വാഷ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു. പതിനഞ്ചേക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വാഷ് ചതുപ്പിൽ താഴ്ത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു. രണ്ടു

Read more

കോതായിത്തോട് പാലം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും :റോജി എം ജോൺ

. അങ്കമാലി:മഞ്ഞപ്ര പഞ്ചായത്തിെനയും, അയ്യമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിെനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോതായിത്തോട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റോജി എം ജോൺ എം.എൽ.എ

Read more

ഹരിത നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ശ്രീശാരദ വിദ്യാലയം

. കാലടി:പുതിയ അധ്യായന വർഷം മുതൽ ശ്രീശാരദ വിദ്യാലയം ഹരിത കേരളം ചട്ടപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അടക്കമുളള വസ്തുക്കൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌.കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ അടക്കമുളള ആഘോഷങ്ങൾക്കും മറ്റും

Read more

പോസ്റ്റോഫീസുകൾ പൂട്ടിയിട്ട് ജീവനക്കാർ സമരം ചെയ്തതിന് പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണ ജനം

കാലടി:  പോസ്റ്റോഫീസുകൾ പൂട്ടിയിട്ട് ജീവനക്കാർ സമരം ചെയ്തതിന് പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണ ജനം. പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് പോലുള്ളവയുടെ മെയ് മാസത്തെ പ്രീമിയം മുടക്കു വരുത്തിയെന്നു

Read more