കാഞ്ഞൂരിലെ പ്രധാന ജംഗ്ഷന് വീതികുറവ്: ഗതാഗതകുരുക്ക് രൂക്ഷം

  കാഞ്ഞൂര്‍ : കാഞ്ഞൂര്‍ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ റോഡുകള്‍ വീതികൂട്ടുകയും റോഡിന്‍റെ ഇരുവശങ്ങളും ഐറീഷ് വര്‍ക്കുകള്‍ ചെയ്തെങ്കിലും കാഞ്ഞൂര്‍ ടൗണിൽ ഗതാഗതകുരുക്ക് രൂക്ഷം. കാലടി കാഞ്ഞൂര്‍

Read more