സ്ഥാപനങ്ങൾ ജോലിക്കാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട വേതനം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും

  നെടുമ്പാശേരി: അർഹതപ്പെട്ട വേതനം നൽകാതിരുന്ന കമ്പനിയ്ക്ക് തൊഴിൽ വകുപ്പ് 16 ലക്ഷം രൂപ പിഴയിട്ടു. നെടുമ്പാശേരി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരാർ കമ്പനിയായ ഒറിയോൺ സെക്യൂരിറ്റി

Read more