സിസ്റ്റർ ഡോ:ജൂഡിന് യുപി സർക്കാരിന്റെ ഝാൻസി റാണി വീര പുരസ്‌ക്കാരം

  മലയാറ്റൂർ:മലയാറ്റൂർ സ്വദേശിനി സിസ്റ്റർ ഡോ:ജൂഡിന് യുപി സർക്കാരിന്റെ പുരസ്‌ക്കാരം.ഝാൻസി റാണി വീര പുരസ്‌ക്കാരമാണ് സിസ്റ്റർ ജൂഡിന് ലഭിച്ച്.കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പുരസ്‌ക്കാരം

Read more