പാറപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നു

കാഞ്ഞൂർ : പാറപ്പുറം തിരുനാരായണപുരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുളള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ  ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നു. പുഴയോരം കേന്ദ്രീ കരിച്ചാണ് കൂടുതൽ ലഹരി ഉപയോഗം നടക്കുന്നത്.അവധി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ

Read more

വിൽപ്പനക്കാരിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചു

  കാലടി:ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാക്കൾ മറ്റൂർ കവലയിൽ  കടയിൽ കയറി വിൽപ്പനക്കാരിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചു. പനയ്ക്കൽ ശൗരുവിന്റെ ഭാര്യ കുട്ടിയുടെ രണ്ടു പവനോളം തൂക്കമുള്ള മാലയാണു നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു

Read more