മലയാറ്റൂർ റെക്ടർ ഫാ:സേവ്യർ തേലക്കാട്ടിനെ കുത്തുന്നതിനായി കത്തിയുമായി കപ്യാർ ജോണി മലകയറുന്നതിന്റെ സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ (VIDEO)