കാലടിയെ സ്‌നേഹിച്ച കാഞ്ചികാമകോടി മഠാധിപതി (VIDEO)

കാലടി: കാലടിയെ എറെ സ്‌നേഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് സമാധിയായ കാഞ്ചികാമകോടി മഠാധിപതി സ്വാമി ജയേന്ദ്രസരസ്വതി.ഒരു സ്‌ക്കുളും,ശങ്കരാചര്യരുടെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊളളുന്ന ആദിശങ്കര കീർത്തി സതംഭവും ജയേന്ദ്രസരസ്വതി കാലടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ജയേന്ദ്രസരസ്വതിയ്ക്കു

Read more

ചെങ്ങമനാട് വീണ്ടും നറുക്കെടുപ്പ്:ദിലീപ് കപ്രശ്ശേരി പ്രസിഡന്റ്

  നെടുമ്പാശ്ശേരി:ചെങ്ങമനാട് ഗ്രാപമഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിലെ ദിലീപ് കപ്രശ്ശേരിയെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ദിലീപിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.തുല്ല്യ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നറുക്കെടുപ്പ് വന്നത്. സിപിഎമ്മിലെ പി

Read more