ആദിശങ്കര ചാമ്പ്യൻമാർ

  കാലടി: എടത്തല കെഎംഇഎ എൻജിനിയറിങ്ങ് കോളേജിൽ നടന്ന അഖിലകേരള ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ കാലടി ആദിശങ്കര എൻജിനിയറിങ്ങ് കോളേജ് ചാമ്പ്യൻമാരായി. ഫൈനലിൽ ചൂണ്ടി ഭാരത്മാത

Read more