തിരുനാരായണപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠ നടന്നു (VIDEO)

കാഞ്ഞൂർ:പാറപ്പുറം തിരുനാരായണപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിൽ ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠ നടന്നു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാരായ ബ്രഹ്മശ്രീ നകർണ് രാമൻ നമ്പൂതിരിയുടേയും ബ്രഹ്മശ്രീ മഠസ്സി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടേയും മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ

Read more

പാറമടകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി

  മലയാറ്റൂർ: ഇല്ലിത്തോടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാറമടകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി.സബ്കളക്ടർ കെ ഇബശേഖരൻ ഐഎഎസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ് എ ബദറുദ്ദീൻ, മലയാറ്റൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എസ് അജിത്കുമാർ

Read more

തിരുനാരായണപുരത്ത് കുറുക്കൻ മാരുടെ ശല്ല്യം

  കാഞ്ഞൂർ:തിരുനാരായണപുരം തലക്കോട്ട പറമ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറുക്കൻ മാരുടെ ശല്ല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു.വർഷങ്ങളായി കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുകയാണ് സ്ഥലം. നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത്.രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വളർത്തുന്ന കോഴി,താറാവ് മുതലായവയെ കുറുക്കൻമാർ

Read more