സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ സെന്‍റ് ക്ലയർ ബധിര വിദ്യാലയം

  കാലടി:പരിമിതികളോട് സമരസപ്പെടുകയല്ല പരിധിയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് മാണിക്കമംഗലം സെന്‍റ് ക്ലയർ ബധിര വിദ്യാലയം. തങ്ങളുടെ ശബ്ദമില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്  വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്

Read more

മാധവൻ മാഷിന്റെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി

  കാലടി:അധ്യാപകനും സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രമുഖനുമായിരുന്ന അന്തരിച്ച പിരാരൂർ പൈനുങ്കൽ വീട്ടിൽ ഉന്റ്യ മാധവന്റെ (86) മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനായി വിട്ടു നൽകി. ഇടപ്പിളളി,ആലുവ,പെരുമ്പാവൂർ,നായത്തോട് എന്നീ

Read more

ജനകീയ ചിത്രരചന

  ശ്രീമൂലനഗരം:ചൊവ്വര ജനരഞ്ജിനി വായനശാലയുടെയും കേരളശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ശ്രീമൂലനഗരം യൂണിറ്റിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പി ക്കുന്ന ജനോത്സവം നാടൻ കലകളുടെ സംഗമത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ചൊവ്വര അങ്ങാടിയിൽ ജനകീയ

Read more