പാറപ്പുറം തിരുനാരായണപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമിക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുക്കൽ ചടങ്ങുകൾ 18 മുതൽ 28 വരെ നടക്കും (VIDEO)