സർവ്വകലാശാലയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത്‌ (VIDEO)

  കാലടി:കാലടി സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും പൂനയിലേക്ക് പരിശോധനക്കയച്ച വെളളത്തിന്റെ പരിശോധന ഫലം വന്നു.ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെളളമാണ് സർവ്വകലാശാലയിലേത്.സർവ്വകലാശാലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച വെളളമാണ് പരിശോധനക്കെടുത്തത്.സർവ്വകലാശാലയിൽ

Read more

സങ്കട കടലായി എരപ്പ് ഗ്രാമം

സ്വത്തുതർക്കത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട എരപ്പ് അറയ്ക്കൽ ശിവൻ (62),ശിവന്റെ ഭാര്യ വത്സ (58), മൂത്ത മകൾ സ്മിത (30) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരെ കാണാനായി

Read more