പാലത്തിൽ ആൽ: അധികൃതർക്ക് അനക്കമില്ല

  കാലടി: കാലടി ശ്രീശങ്കര പാലത്തിന് ഭീഷണിയായി ആലുകൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു. പാലത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പത്തോളം ആലുകളാണ് ഉള്ളത്. പാലത്തിന്‍റെ തൂണുകളിലാണ്‌ ആലുകൾ വളരുന്നത്‌. വേരുകൾ പാലത്തിലേക്ക്

Read more

ചരിത്രം കുറിച്ച് സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ പെൺകുട്ടികൾ (VIDEO)

കാലടി:സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയൂണിയൻ വനിതകളുടെ കൈകളിൽ. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ്‌ ഒരു മിക്സഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ സമ്പൂർണ വനിത യുണിയൻ. സംവരണത്തിന്‍റെ ആനൂകൂല്യത്തിലല്ല, ജനാധിപത്യപരമായി തെരെഞ്ഞടുപ്പിലൂടെ തന്നെ.സർവകലാശാല യൂണിയനിലേക്കുനടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചവരെല്ലാവരും

Read more