ഭക്തി നിറച്ച് അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട്

  കാലടി: ഭക്തി നിറച്ച് കാലടി സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട് അരങ്ങേറി. സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ അസ്പർശ്വ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാന കലകളിൽ ഒന്നായ

Read more

കോളേജ് റോഡ് പൊളിച്ച് കലുങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

  കാലടി: മറ്റൂർ കോളേജ് റോഡ് പൊളിച്ച് കലുങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. കാൽനട യാത്രക്കാർക്കു പോലും സഞ്ചരിക്കാൽ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് റോഡ് പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീശങ്കരകോളേജ്, ആദിശങ്കര

Read more

കാൽനാട്ട് കർമ്മം

  കാലടി: 70-ാംമത് കാലടി മഹാ ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാലടി ശിവരാത്രി കടവിൽ നിന്ന് മണൽപ്പുറത്തേക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായുള്ള താൽക്കാലിക പാലത്തിന്റെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം നടന്നു. കാലടി

Read more