പറക്കട്ടെ ഞങ്ങളും മാനം മുട്ടേ….

കാലടി: അഞ്ച് വയസുകാരി ആന്‍മരിയക്ക് വിമാനത്തില്‍ കയറുവാന്‍ ആദ്യം പേടിതോന്നിയെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ പേടിയെല്ലാം പമ്പകടന്നു. പിന്നെ കൂളായി വിമാനയാത്ര. മാനത്ത് മുട്ടി പരക്കുന്ന വിമാനം

Read more