മലയാറ്റൂർ നക്ഷത്ര തടാകം മെഗാകാർണിവെലിന് തുടക്കമായി

  മലയാറ്റൂർ:കണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകൾ ഒരുക്കി മലയാറ്റൂർ നക്ഷത്ര തടാകം മെഗാകാർണിവെലിന് തുടക്കമായി.120 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുലുളള മണപ്പാട്ടുചിറക്കു ചുറ്റുമാണ് നക്ഷത്രതടാകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് .10,017 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ചിറക്കു ചുറ്റും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.കൂടാതെ

Read more

തിരുവൈരാണിക്കുളം മഹാദേവക്ഷേത്രം:നാടിനൊപ്പം നൻമയ്‌ക്കൊപ്പം

  കാലടി: തിരുവൈരാണിക്കുളം മഹാദേവക്ഷേത്രട്രസ്റ്റും ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന നാടിനൊപ്പം നൻമയ്‌ക്കൊപ്പം ശുചിത്വ പരിപാലന യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി അജൈവമാലിന്യ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ

Read more

അയ്മുറി ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൊട്ടാര മാളികയുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിച്ചു

  കൂവപ്പടി:കൂവപ്പടി അയ്മുറി ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൊട്ടാര മാളികയുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിച്ചു.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി ശിൽപ്പം നിലകൊളളുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് അയ്മുറി ശിവക്ഷേത്രം.111 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൊട്ടാര

Read more