നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബൈക്കുകളിൽ കാർ ഇടിച്ചു

  കാലടി: കാലടി ടൗണിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബൈക്കുകളിൽ കാർ ഇടിച്ചു ബൈക്കുകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.ശനിയാഴ്ച്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ കാലടി ജുമ മസ്ജിദിന്

Read more