കാലടി മാണിക്കമംഗലം ശ്രീ കാർത്ത്യായനി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ലക്ഷദീപ കാഴ്ച്ച

 

 

manikamagalam-9

manikamagalam-8

manikamagalam-7 manikamagalam-6 manikamagalam-5 manikamagalam-4 manikamagalam-3 manikamagalam-2 manikamagalam

 

ചിത്രങ്ങൾ:ലാലു പെരുമായൻ,ഗോൾഡൻ സ്റ്റുഡിയോ കാലടി