വിജയിച്ചു മുന്നേറി മാണിക്കമംഗലം സെന്റ് ക്ലയർ ബധിര വിദ്ധ്യാലയം

  കാലടി:കോഴിക്കോട് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌ക്കൂൾ പ്രവർത്തി പരിചയമേളയിൽ മാണിക്കമംഗലം സെന്റ് ക്ലയർ ബധിര വിദ്ധ്യാലയത്തിന് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്.മത്‌സരിച്ച അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലും ഒന്നാം സ്ഥാനവും സ്‌ക്കൂളിനായിരുന്നു.യുപി,ഹൈസ്‌ക്കൂൾ,ഹയർസെക്കന്ററി,പ്രദർശനമത്‌സരം

Read more

കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണ്ണമാല ഉടമയായ വൃദ്ധക്ക് നൽകി

  മലയാറ്റൂർ :കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണ്ണമാല ഉടമയായ വൃദ്ധക്ക് നൽകി മലയാറ്റൂർ കാടപ്പാറ ആനാർകുടി വിട്ടിൽ തങ്കപ്പൻ മാതൃകയായി.മലയാറ്റൂർ ചമിനി ഭാഗത്തുനിന്നുമാണ് മാല ലഭിച്ചത്.ചായക്കട നടത്തുകയാണ് തങ്കപ്പൻ.കടയുടെ മുൻപിൽകിടന്ന് ഒരു

Read more