ടയർ മോഷണസംഘത്തലവൻ കാലടി പോലീസ് പിടിയിൽ

  കാലടി:കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ടോറസ്,ട്രയിലർ തുടങ്ങിയ വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകൾ മോഷണം നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയെ കാലടി പോലീസ് പിടികൂടി. തമിഴ്നാട് തേനി ജില്ലയിൽ

Read more