സിപിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ രാജി :ബിജു പരമേശ്വരൻ

  കാലടി:സിപിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവക്കുമെന്ന് ബിജു പരമേശ്വരൻ.ധാരണപ്രകാരം 19 നാണ് ബിജുവിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നത്.രണ്ടുവർഷം സിപിഐക്കും മൂന്നുവർഷം സിപിഎമ്മിനുമാണ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിൽ

Read more