ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ടോളിൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ആദരം.

  കാലടി:ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് അംഗീകാരം.കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പണമടങ്ങിയ പേഴ്‌സ് ഉടമയെ കണ്ടെത്തി നൽകിയ ആസാം സ്വദേശി സദാം ഹുസൈനാണ് അർഹതക്കുളള അംഗീകാരം തേടിയെത്തിയത്.സദാം ഹുസൈന്‍റെ

Read more