ബധിര കായിക മേളയിൽ മികച്ച നേട്ടവുമായി മാണിക്കമംഗലം സെന്റ്:ക്ലയർ ബധിര വിദ്ധ്യാലയം

  കാലടി:കോട്ടയത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന ബധിര കായിക മേളയിൽ മികച്ച നേട്ടവുമായി മാണിക്കമംഗലം സെന്റ്:ക്ലയർ ബധിര വിദ്ധ്യാലയം.കായികമേളയിൽ 248 പോയന്റോടെ എറണാകുളം ജില്ലയാരുന്നു ഓവറോൾ ചമ്പ്യൻമാർ.അതിൽ 160 പോയന്റ്

Read more