യങ് സയന്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് 2018 : അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

  കാലടി: വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ശാസ്ത്രപ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കാലടി ആദിശങ്കര എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിന്‍റെ രണ്ടാമത് യങ് സയന്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് 2018 ലേക്ക്‌ ഹൈസ്‌ക്കൂൾ ഹയർസെക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ

Read more

റോഡിൽ കാഴ്ച്ച മറച്ച് കുറ്റികാടുകൾ

  കാലടി:കാലടി മലയാറ്റൂർ റോഡിൽ മേക്കാലടി ഊമൻ തോട് പാലത്തിനു സമീപം കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു.റോഡിന്‍റെ ഇരു വശങ്ങളിലും കുറ്റികാടുകൾ വളർന്നിരിക്കുകയാണ്.റോഡിൽ വളവുളള സ്ഥലം

Read more

കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു

  കാലടി:കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു.ഗൃഹചൈതന്യം പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ തല ഉദ്ഘാടനവും,മാലിന്യ സംസ്‌ക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവുമാണ് നടന്നത്.സംസ്ഥാന ഔഷധ സസ്യബോർഡിന്‍റെ ആഭിമുഖത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒരു ആര്യവേപ്പും

Read more