അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ അംഗൻവാടി

  കൂവപ്പടി: അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലും കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ തൊടാപ്പറമ്പിലുളള 144-ാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടത്തി. വാർഡ് മെമ്പർ ഉഷാദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചയത്തംഗം

Read more

പളളുപ്പേട്ട പാലം ചരിത്ര സ്മാരകമായി സംരക്ഷിക്കണം

  മലയാറ്റൂർ: രാജഭരണക്കാലത്തിന്‍റെ ഓർമപേറി നിൽക്കുന്ന പഴയ പളളുപ്പേട്ട പാലം ചരിത്ര സ്മാരകമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു.ചരിത്ര താളുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചതാണ് മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പളളുപ്പേട്ട തോടിന്

Read more

എംസി റോഡിൽ അപകട ഭീഷണിയായി കുഴികൾ

  കാലടി:കാലടി ബസ്ന്റാന്റിനും മറ്റൂരിനും ഇടയിലുളള എംസി റോഡിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലായി കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു.വലിയ ആഴമുളള കുഴികളാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.കുഴിയിൽ വീണ് ഇരു ചക്ര വാഹനയാത്രികർ അപകടത്തിൽപെടുന്നതും

Read more

മൂർഖൻ പാമ്പ് പൂച്ചയെ വിഴുങ്ങി

  കഞ്ഞൂർ:പുതിയേടം അങ്ങാടിയിൽ മൂർഖൻ പാമ്പ് പൂച്ചയെ വിഴുങ്ങി.മാടവനത്തറ നാരായണന്റെ പറമ്പിലാണ് പാമ്പ് പൂച്ചയെ വിഴുങ്ങിയത്.കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കാക്കകൾ കൂട്ടത്തോടെ കരയു ന്നത്

Read more

ആദിശങ്കരയിൽ ഖാദി വിപണന മേള

  കാലടി:കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആദിശങ്കര എൻജിനിയറിങ്ങ് കോളേജിൽ ഖാദി വിപണന മേള ആരംഭിച്ചു.ഖാദി ബോർഡും,ആദിശങ്കര ബിനിനസ് സ്‌ക്കൂളും സംയുക്മായാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.എല്ലാത്തരം ഖാദി ഉത്പന്നങ്ങളും മേളയിൽ നിന്നും

Read more