ബിജെപിയുടെ സേവനങ്ങൾ കാഞ്ഞൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് അധികൃതർ

  കാലടി:കാഞ്ഞൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യമായി നൽകിയ പ്രഭാത ഭക്ഷണങ്ങളും,കസേരകളും ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചില്ല.എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച്ചകളിലുമാണ് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്രഭാത

Read more

മറ്റൂർ കോളേജ് റോഡ് തകർന്ന് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി

  കാലടി: മറ്റൂർ കോളേജ് റോഡ് തകർന്ന് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി. ആദിശങ്കര എൻജിനിയറിങ്ങ് കോളേജ്, ശ്രീശാരദ വിദ്യാലയം, ശ്രീശങ്കര കോളേജ് എന്നി 3 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ  ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

Read more

മലയാറ്റുരിൽ കുട്ടികളുടെ പാർക്കിന്‍റെ നിർമ്മാണം നിലച്ചു

  മലയാറ്റൂർ : മലയാറ്റൂർ മണപ്പാട്ടുചിറക്കു സമീപം പണിയാരംഭിച്ച കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാതെ  അനാഥമായിക്കിടക്കുന്നു .ഇവിടെയെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കും വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കുമായി കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് ജോസ്

Read more