കാലടി സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് റോജി എം. ജോൺ എം.എൽ.എ

  കാലടി:അങ്കമാലി ശബരിറെയിൽ പാതയിൽ കാലടി സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് റോജി എം. ജോൺ എം.എൽ.എ റെയിൽവെ ചീഫ് എൻഞ്ചിനീയറോടും, ചീഫ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Read more

റോജി എം ജോൺ എംഎൽഎയെ ഉദ്ഘാടത്തിനിന്നും ഒഴിവാക്കിയതാര്…?

  കാലടി:കാലടി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ പുതിയ ഒ പി കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടത്തിൽ റോജി എം ജോൺ എംഎൽഎയെ ഒഴിവാക്കിയത് വിവാദമാകുന്നു.പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസിലൊ,ഫ്‌ളക്‌സിലൊ എംഎൽഎ യുടെ പേരോ ചിത്രമോ

Read more