വാഴനട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം:എം.പി ലോനപ്പൻ

  കാഞ്ഞൂർ:ശ്രീമൂലനഗരം അകവൂർ ഹൈസ്‌ക്കുളിനു മുൻപിലെ റോഡിൽ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ വാഴനട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് കാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.പി ലോനപ്പൻ പറഞ്ഞു.തന്‍റെ വാർഡിലൂടെ കടന്നു

Read more

ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ശ്രീശങ്കര കോളേജ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കി

  കാലടി:എംജി സർവ്വകലാശാല ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷ വനിത വിഭാഗത്തിൽ കാലടി ശ്രീ ശങ്കര കോളേജ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കി.പുരുഷ വനിത വിഭാഗങ്ങളിൽ 6 ഗോൾഡു മെഡലൽ

Read more