കാലടി ഓപ്പൺ എയർ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ ബോർഡുകൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം പഞ്ചായത്ത് അട്ടിമറിക്കുന്നു

  കാലടി:കാലടി ഓപ്പൺ എയർ സ്‌റ്റേഡിയത്തിനു മുൻപിൽ ഫ്‌ളക്‌സ് ബോൻഡുകളോ മറ്റോ വയ്ക്കരുതെന്ന നിയമം പഞ്ചായത്ത് ചിലർക്കുവേണ്ടി അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപണം.എസ്എഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന ജാഥയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം സ്‌റ്റേഡിയത്തിനു മുൻപിൽ

Read more

കൂട്ടുകാരന്‍റെ ഓർമയിൽ രക്തം ദാനം ചെയ്ത് ഒരുകൂട്ടം യുവാക്കാൾ

  കാലടി:അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ കൂട്ടുകാരന്‍റെ ഓർമയിൽ രക്തം ദാനം ചെയ്ത് ഒരുകൂട്ടം യുവാക്കാൾ.കാഞ്ഞൂർ ചെങ്ങലിലാണ് രക്തം ദാനം ചെയ്ത് യുവാക്കൾ മാതൃകയായത്.കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന ടോണിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് രക്തം ദാനം

Read more