കാലടി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വ്യാപാരികൾ മാർച്ച് നടത്തി

  കാലടി: മഞ്ഞപ്രയിൽ വ്യാപാരിയെയും,പിതാവിനെയും മർദ്ദിച്ചവരെ പിടികൂടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്  വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലടി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി.മഞ്ഞപ്ര തവളപ്പാറ ജംഗ്ഷനിൽ ജോർജ്ജിറ്റ്

Read more