കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ ദേശീയ സെമിനാർ നടന്നു

  കാലടി:കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ കാനഡയിലെ  സംസ്‌ക്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുളള ദേശീയ സെമിനാർ നടന്നു.കേരള സർവ്വകലാശാലയിലെ യൂജിസി ഏരിയ ഫോർ കനേഡിയൻ സ്റ്റഡീസിന്റെയും,ഡൽഹി ശാസ്ത്രി ഇന്റോ കനേഡിയൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ്

Read more

സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന ചിത്ര പ്രദർശനം ശ്രദ്‌ധേയമാകുന്നു

  കാലടി:ശ്രീശങ്കര ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന ചിത്ര പ്രദർശനം ശ്രദ്‌ധേയമാകുന്നു.ശങ്കരാചര്യരുടെ  ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുളളതാണ് ചിത്ര പ്രദർശനം.ശങ്കരനെ തത്വഞാനി എന്നതിനുപരി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി

Read more

കാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുതിയേടം മലമ്പാമ്പ് ഭീതിയിൽ

  കാഞ്ഞൂർ: കാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുതിയേടം മലമ്പാമ്പ് ഭീതിയിൽ.2 മാസത്തിനുള്ളിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലുമാണ്‌ മലമ്പാമ്പിനെ കണ്ടത്തിയത്.2 എണ്ണത്തിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. അവസാനം പിടികൂടിയത് ബുധനാഴ്ച്ച രാത്രി 10 മണിണിക്ക്‌.പുതിയേടം

Read more