മലയാറ്റൂർ കാടപ്പാറ റോഡിൽ സർവ്വത്ര കുഴികൾ മാത്രം

  മലയാറ്റൂർ:മലയാറ്റൂർ കാടപ്പാറ മുതൽ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മഹാഗണി തോട്ടം വരെയുളള യാത്ര യാത്രക്കാരുടെ നടുവൊടിക്കുന്നതാണ്.ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററാണ് റോഡ്.കുണ്ടും കുഴിയും ഇല്ലാത്ത ഒരുഭാഗം പോലും റോഡിലില്ല.വലിയ കുഴികളാണ്

Read more