സിവിൽ സപ്ലൈസുമായുള്ള കരാർ ലംഘനം. കാഞ്ഞൂർ തെക്കേര റൈസ്മില്ലിൽ നിന്നും ആന്ധ്ര അരി പിടികൂടി

  കാലടി:സിവിൽ സപ്ലൈസുമായുള്ള കരാർ ലംഘനം. കാഞ്ഞൂർ തെക്കേര റൈസ്മില്ലിൽ നിന്നും ആന്ധ്ര അരി പിടികൂടി.48 ചാക്ക് അരിയാണ് പിടികൂടിയത്.കർഷകരിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന നെല്ല്‌ അരിയാക്കി സിവിൽ സപ്ലൈസിന്‌ നൽകുന്ന

Read more

മദ്യം വാങ്ങു കേരള സാരി സൗജന്യമായി നേടു

  നെടുമ്പാശ്ശേരി : മദ്യം വാങ്ങു കേരള സാരി സൗജന്യമായി നേടു.നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിലാണ് ഈ ഓഫൾ.100 ഡോളർ വിലവരുന്ന ശിവാസ് റീഗൾ വാങ്ങിയാലാണ്

Read more