കാലടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ രാത്രിയിൽ വെളിച്ചമില്ല:പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു.

  കാലടി:ഏറെ തിരക്കുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ ഒന്നാണ് കാലടിയിലേത്.എന്നാൽ രാത്രിയിൽ വേണ്ടത്ര വെളിച്ചം സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരുക്കാൻ അധികൃതർക്കായിട്ടില്ല.ദിവസേന നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്നത്.സന്ധ്യയാകുമ്പോഴേക്കും കൂരിരുട്ടാകും . സ്ത്രീ

Read more

പുലി വരുന്നേ പുലി……ഭീതി വിട്ടൊഴിയാതെ മലയാറ്റൂർ

  മലയാറ്റൂർ :പുലി ഭീതിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുകയാണ് മലയാറ്റുരുകാർ.കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മലയാറ്റൂർ മേഖലകളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 4 പുലികളെ.അതും ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്ത്

Read more

മലയാറ്റൂർ യൂക്കാലി ഭാഗത്തുനിന്നും പുലിയെ പിടികൂടി

  മലയാറ്റൂർ:മലയാറ്റൂർ യൂക്കാലി ഭാഗത്തുനിന്നും പുലിയെ പിടികൂടി .വനംവകുപ്പ് വച്ച കെണിയിൽലാണ് പുലി അകപ്പെട്ടത്.ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് വനം വകുപ്പ് ഇവിടെ കൂടുവച്ചത്.രാത്രി തന്നെ പുലി

Read more