ബിപിഎൽ കാർഡ് എപിഎല്ലായപ്പോൾ നിർധനയും നിരാലംബയുമായ റോസിക്ക് അന്നം മുട്ടി

  മലയാറ്റൂർ:ബിപിഎൽ കാർഡ് എപിഎല്ലായപ്പോൾ നിർധനയും നിരാലംബയുമായ റോസിക്ക് അന്നം മുട്ടി. പുറന്തോട് മാലി ഭാഗത്തു താമസിക്കുന്ന റോസി (82) ക്കാണ് റേഷൻ ലഭിക്കാത്തത‌്.വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു ഭർത്താവും

Read more

ഗാന്ധിയൻ ആദർശത്തിൽ ഊന്നി നാരായണൻ നായർ

  കാലടി: തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം വയസിലും ഗാന്ധിയൻ ആദർശത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ജീവിതമാണ് കാഞ്ഞൂർ പൂതിയേടം വാരനാട്ട് വീട്ടിൽ നാരായണൻ നായരുടേത്. ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് ജീവിതംകൊണ്ട് തെളിയിക്കുകയാണ്

Read more