കാലടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുഴികൾ : യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ

  കാലടി: കാലടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ  കുഴികൾ അടക്കുവാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലാകുന്നു. സ്റ്റാൻഡിൽ നിരവധി കുഴികളാണ് രൂപ പെട്ടിരിക്കുന്നത്.മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കുഴികളിൽ വെള്ളം

Read more

ഇനി ചക്കയിടാൻ ഹൈട്ടക്ക് മെഷീനും

  കാലടി:ഇനി ചക്കയിടണമെങ്കിൽ പ്ലാവിൽ കയറേണ്ട ആവിശ്യമില്ല.കാലടി ആദിശങ്കര എൻജിനിയറിങ്ങ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് പ്ലക്കിങ്ങ് എന്ന ഉപകരണം അതിന് പരിഹാരമാവുകയാണ്.പ്ലാവിന്‍റെ താഴെ നിന്ന് ഈ

Read more