അസഹിഷ്ണതയുടെ വക്താക്കളായി പിണറായി സർക്കാർ മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പി.സി.ചാക്കോ

  കാലടി:മോദിസർക്കാരിന്റെ വർഗ്ഗീയ ഭ്രാന്തിന്‍റെ മറ്റൊരു രൂപമായ അസഹിഷ്ണതയുടെ വക്താക്കളായി പിണറായി സർക്കാർ മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് എ.ഐ.സി.സി വക്താവ് പി.സി.ചാക്കോ പറഞ്ഞു. നീലീശ്വരത്ത്‌ കോൺഗ്രസ്‌ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജന്മശതാബ്ദി

Read more

മലയാറ്റൂർ ഇല്ലിത്തോട് മുതൽ അതിരപ്പിള്ളി വെറ്റിലപ്പാറ വരെ 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് റോജി എം ജോൺ എം എൽ എ

  കാലടി:മലയാറ്റൂർ  ഇല്ലിത്തോട് മുതൽ അതിരപ്പിള്ളി വെറ്റിലപ്പാറ വരെ 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ  മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് റോജി എം ജോൺ എം എൽ എ പറഞ്ഞു. 2017-18 സാമ്പത്തിക

Read more