മറ്റൂർ എംസി റോഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഇന്നോവ കാർ വീട്ടിലക്കേ് ഇടിച്ചു കയറി

  കാലടി:മറ്റൂർ എംസി റോഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഇന്നോവ കാർ വീട്ടിലക്കേ് ഇടിച്ചു കയറി. വെളുപ്പിന് 3 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.മറ്റൂർ ചേരമ്പിളളി ബേബികുട്ടപ്പന്‍റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കാർ

Read more