തേയില മാലിന്യങ്ങൾ :കാഞ്ഞൂർ പുതിയേടം ചിറമട്ടത്ത് നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിൽ

  കാലടി: കാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുതിയേടം ചിറമട്ടം പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി തേയില മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നിടുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു.വൻതോതിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചാക്കുകെട്ടുകളിലാക്കിയാണ് കൊണ്ടു വന്നിട്ടിരിക്കുന്നതും.ഇത് ചിലർ

Read more

മലയാറ്റൂരിൽ വീണ്ടും പുലിയിറങ്ങി

  കാലടി: മലയാറ്റൂർ മണപ്പാട്ടു ചിറക്ക് സമീപം പുലിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കാൽപാടുകൾ കണ്ടെത്തി.മാലി ടോമിന്‍റെ ഫാമിലാണ് കാൽപാടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.പുലി കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലതികം പുലികളുടെ കാൽ പാടുകളാണ്

Read more