ഈ അമ്മയുടെയും മകന്‍റെയും കണ്ണുനീർ ആരുകാണും

  കാലടി: മഴ കനക്കുമ്പോൾ കാലടി മാണിക്കമംഗം അരിപ്പാറയിൽ നാലുസെന്റ് സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന സരോജിനിയുടെ നെഞ്ചിൽ തീയാണ്.തന്‍റെ ഏക മകൽ ഒന്നാം ക്ലാസുകാരൻ ആദിലിനെ മഴനനക്കാതെ എങ്ങനെ

Read more