ശ്രീ ശങ്കരാ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസിന്‍റെ ഡാൻസ് & മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ 20 മുതൽ 23 വരെ നടക്കും

  കാലടി:ശ്രീ ശങ്കരാ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് ദിവസം നീണ്ടുനില്കുന്ന സിൽവർ ജൂബിലി ഡാൻസ് & മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ കാലടി ശ്രീശങ്കര നാട്യമണ്ഡപത്തിൽ മെയ്

Read more

കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും മലയാറ്റൂർ മേഖലകളിൽ വൻ നാശനഷ്ട്ടം

  കാലടി: കനത്ത മഴയിലുംകാറ്റിലും മലയാറ്റൂർ മേഖലകളിൽ വൻ നാശനഷ്ട്ടം.പലസ്ഥലങ്ങളിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു.കൃഷികൾക്കും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.വാഴ,ജാതി മുതലായവ മിറഞ്ഞു വീണു.മുണ്ടങ്ങാമറ്റം പ്‌ലാപ്പിളളി കവല മണവാളൻ പാപ്പച്ചന്‍റെ

Read more