ഉന്നത വിജയവുമായി മാണിക്കമംഗലം സെന്റ്:ക്ലെയർ ബദിര വിദ്യാലയം

 

കാലടി:മാണിക്കമംഗലം സെന്റ്:ക്ലെയർ ബദിര വിദ്യാലയത്തിന് എസ്.എസ്.എൽ.സി,പ്ലസ്ടു
പരീക്ഷകളിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം.20 പേരാണ് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയെഴുതിയത്.ഒരു കുട്ടിക്ക് മുഴുവൻ വിഷയത്തിനും എപ്ലസ് ലഭിച്ചു.കൃഷ്ണപ്രിയക്കാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എപ്ലസ് ലഭിച്ചത്.21 കുട്ടികൾ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 2 പേർ മുഴുവൻ വിഷയത്തിനും എപ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി.ജോസഫ് കുര്യനും,ഷാരോൺ ജോർജ് ചാക്കോക്കുമാണ് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എപ്ലസ് ലഭിച്ചത്‌.

3കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി സ്‌ക്കൂൾ ഈ മികവ് പുലർത്തുന്നുണ്ട്.കേരളത്തിലെ മികച്ച ബദിര വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒന്നാണ് മാണിക്കമംഗലം സെന്റ്:ക്ലെയർ ബദിര വിദ്യാലയം.സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ഇവിടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനെത്തുന്നുണ്ട്.2002 മുതൽ എസ്.എസ്.എൽ.സിക്ക് നൂറ്ശതമാനം വിജയമാണ് സ്‌ക്കൂൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത്.സംസ്ഥാന സിലബസാണ് ഇവിടെ.ഓരോ കുട്ടിക്കും പ്രത്യേക പരിശീലനമാണ് നൽകുന്നത്.എൽ.കെ.ജി മുതൽ ഇവിടെ പഠനമുണ്ട്.2

ഫ്രാൻസിസ്‌ക്കൻ ക്ലാര സഭയിലെ ജില്ലയിലെ ഏക ബദിര വിദ്യാലയമാണിത്.പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ അദ്ധ്യാപകരാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല കലാ അഭിരുചികളിലും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മുൻ പന്തിയിലാണ്.സംസ്ഥാന പ്രവർത്തി പരിചയ മേളകളിലും,കായികമത്‌സരങ്ങളിലും കുട്ടികൾ ഒന്നാമതെത്താറുണ്ട്.5അന്തർദേശീയ മത്‌സരങ്ങളിലും മികച്ചപ്രകടനമാണ് കുട്ടികൾ കാഴ്ച്ചവക്കുന്നത്.1993 ലാണ് സ്‌ക്കൂൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്.സിസ്റ്റർ ഫിൻസിറ്റ. സിസ്റ്റർ അഭയ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്‌ക്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.250 കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്.