ഉന്നത വിജയവുമായി മാണിക്കമംഗലം സെന്റ്:ക്ലെയർ ബദിര വിദ്യാലയം

  കാലടി:മാണിക്കമംഗലം സെന്റ്:ക്ലെയർ ബദിര വിദ്യാലയത്തിന് എസ്.എസ്.എൽ.സി,പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം.20 പേരാണ് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയെഴുതിയത്.ഒരു കുട്ടിക്ക് മുഴുവൻ വിഷയത്തിനും എപ്ലസ് ലഭിച്ചു.കൃഷ്ണപ്രിയക്കാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എപ്ലസ്

Read more

മലയാറ്റൂർ-നിലീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ടൂറിസത്തെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നു

  കാലടി:മലയാറ്റൂർ-നിലീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് ധാരാളം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുംമലയാറ്റൂർ ടൂറിസം രംഗത്ത് ഇപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ബോട്ടുസവാരി പോലും നിശ്ചലമായ അവസ്ഥയിലാണ്. അന്തരാഷ്ട്ര തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമായകുരിശുമുടിയിൽ പ്രകൃതിരമണിയമായ മണപ്പാട്ടുചിറയുമടങ്ങുന്ന

Read more