ഭാഗ്യം തുണച്ചതറിയാതെ ലോട്ടറി കീറികളഞ്ഞു

  കാലടി: ഭാഗ്യം തുണച്ചതറിയാതെ ലോട്ടറി കീറികളഞ്ഞു. കാലടി ചെങ്ങൽ വളളിക്കകുടി അയ്യപ്പനാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചതറിയാതെ ലോട്ടറി കീറികളഞ്ഞത്. ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനാണ് അയ്യപ്പൻ.

Read more

കാലടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്‍റെ വാർഡിലെ പാണ്ടം കുളം നാശത്തിന്‍റെ വക്കിൽ

  കാലടി:കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ജലശ്രോതസുകളിൽ ഒന്നാണ് 13 )ം വാർഡിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പാണ്ടം കുളം.ഒരുകാലത്ത് ജലസമൃതമായിരുന്നു കുളം.എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലാണ്.പുല്ലും പായലും നിറഞ്ഞ്

Read more