മാലിന്യനിക്ഷേപം കൊണ്ട് ദുരിതത്തിലായി കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിലെ ജനങ്ങൾ

  കാലടി:കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡ് കനാൽബണ്ട് റോഡിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്.നിരവധി യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡാണിത്.കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്.രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയ നാട്ടുകാരാണ്

Read more

മലയാറ്റൂർ ഇല്ലിത്തോടിൽ പുലിയെ പിടിക്കാൻ വനപാലകർ കൂടുവച്ചു

  കാലടി: മലയാറ്റൂരിൽ ഇല്ലിത്തോടിൽ പുലിയെ പിടിക്കാൻ വനപാലകർ കൂടുവച്ചു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇല്ലിത്തോട് ഒന്നാം ബ്ലോക്കിൽ താമസിക്കുന്ന പെരത്തേൻ ശശികുമാറിന്‍റെ ആടിനെ പുലി കൊന്ന് തിന്നിരുന്നു.ജനവാസ മേഖലയിൽ പുലി

Read more