ചൊവ്വര – തുരുത്ത് – തൂമ്പാക്കടവ് പാലം വഴി ബസ് സർവ്വീസുകൾ ആരംഭിക്കണം : യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ്

  ശ്രീമൂലനഗരം:ശ്രീമൂലനഗരം, കാഞ്ഞൂർ പ്രദേശവാസികളുടെ ചിരകാലസ്വപ്നമായിരുന്ന ചൊവ്വര – തുരുത്ത് – തൂമ്പാക്കടവ് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വഴി കാലടി, മലയാറ്റൂർ, മഞ്ഞപ്ര, കാഞ്ഞൂർ, ശ്രീമൂലനഗരം പ്രദേശങ്ങളിലെ

Read more

മലയാറ്റൂർ പുതുഞായർ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി

  കാലടി: മലയാറ്റൂർ പുതുഞായർ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി. സെന്റ്:തോമസ് പളളിയിൽ ഫാ: ജോൺ തേക്കാനത്തും, കുരിശുമുടിയിൽ റെക്ടർ ഫാ: സേവ്യർ തേലെക്കാട്ടും തിരുനാളിന് കൊടിയേറ്റി.ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ്

Read more