മൂക്കന്നൂര്‍ ചീനംചിറയുടെ പുനരുദ്ധാരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി

  ചീനംചിറ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലസ്രോതസ്സാണ് ജലസേചനത്തിത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ ചീനംചിറയിലെ വെളളമാണ്‌ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടങ്കല്‍തുക   അങ്കമാലി : പുനരുദ്ധാരണം നടന്ന് വരവേ പാതിവഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട

Read more