കാലടിയിൽ സൂര്യാഘാതം

  കാലടി: കാലടി മാംസ മാർക്കറ്റിലെ ജീവനക്കാരനായ ചെങ്ങൽ വട്ടത്തറ സ്വദേശി അലിക്കാണ് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റത്. മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ്‌ അലിയുടെ കഴുത്തിൽ ചുവന്ന തടിപ്പുകൾ കണ്ടത്.പിന്നീട്

Read more